Prezidento g. 23A – Virginijos prieskoniai Tauragėje